OKULUMUZ

Okulumuz 2011 yılının eylül ayında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak açılmış özel bir anaokuldur.

 

Kurulduğu andan itibaren Milli Eğitim mevzuatını kendi ilkeleriyle yoğurarak çağdaş ve laik bir çizgide insan haklarına  ve  tüm inanç değerlerine saygılı, Hayal kuran, yaratıcı, öğrenmekten keyif alan, merak duygusu aktif, geleceği hayal eden, kendine ve etrafına yön veren, farklı düşünen, doğayla iç içe, özeleştiri yapabilen çocuklar yetiştiren, eğitim metotları ile takip edilen ve örnek gösterilen bir anaokuluyuz.

Günlük programda düşünme, sorgulama, inİsiyatif alabilme, yapmak istediklerini planlayabilme, planladıklarını gerçekleştirebilme ve yaptıklarını değerlendirebilme becerileri desteklenir. Sıklıkla değişim gösteren fiziksel mekan düzeni ve materyaller sayesinde yeni ortamlarda kendilerini güvende hissetme ve yaratıcı düşünme becerileri güçlendirilir. Eğitim programı uygulanırken çocukların gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınır. Olumlu öğretmen-çocuk yaklaşımı, gelişim süreçlerinin takibi ve okul-aile iletişiminde şeffaflık değer verdiğimiz en önemli unsurlardır. Sağlıklı , mutlu , özgüveni yüksek, çevresine duyarlı ve akademik kazanımları güçlü çocuklar yetiştirmek istiyoruz.

Programımız oyun ve sorgulama temelli bir yapıya sahiptir. Günlük programımızda öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyici olarak sınıf içinde ve açık alanda oyun zamanları bulunmaktadır. Buna ek olarak, eğitim kadromuz tarafından eğitim hedefleri göz önünde bulundurularak özenle planlanan, yapılandırılmış oyunlar da derslerimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bugünün yarını, yarının umudu olan çocuklarımızın doğasına uygun ortamlarda potansiyellerini kullanmasına ve geliştirmesine her türlü desteği verip onlara yarınlara damgasını vurduran ve bu konuda örnek alınan bir eğitim kurumu olmak istiyoruz.

 

Eğitim anlayışımız, çocukların en doğal dili, gelişimin ve büyümenin temel aracı olan “oyun” merkezlidir. Programlarımız, çocuklarımızın bireysel farklılıklarının gözetildiği Çoklu Zeka Kuramı ve Etkin Öğrenme ilkelerine göre düzenlenmektedir. Çocuğunuzun geleceği ve başarısı için biz kararlı ve iddialıyız.

IMG-20210708-WA0018.jpg
VİZYONUMUZ

Yenilikçi , çağdaş, disiplinli  ve üretken bir   eğitimle  ; Kendinin ve çevresindekilerin farkında olan , yaratıcı, sorgulayıcı ve çağın değişimlerine ayak uydurabilen bireyler yetiştirmek noktasında İstanbul’da tercih edilen ilk 10  Anaokulu arasına girmek.

MİSYONUMUZ

Her çocuk biriciktir ve özeldir anlayışından hareketle tüm yavrularımızın yeti ve yeteneklerini gösterebileceği uygun ve mutlu ortamlarda, çocuklarımızı; sevgi, saygı, hoşgörü, sabır, iş birliği, sorumluluk, yardımlaşma, paylaşma ve merak (öğrenme) değerleriyle bezemektir. Diyen bir eğitim anlayışıyla İstanbul’da Marka değeri taşıyan bir okul ortaya koymak

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Her çocuğumuzun bireysel farklılıklarına saygıyı esas alan bir süreçte;

 • Atatürk İlke ve İnkılapları

 • Sevgi,

 • Saygı,

 • Hoşgörü,

 • Sabır,

 • İş birliği,

 • Sorumluluk, ve paylaşma

 • İnançlara saygılı olmak

 • Öğrenci merkezli olmak

 • Adalet

 • Şeffaflık

 • Liyakat

 • Milli kültüre ve  geleneklere bağlı olmak

 

temel değerlerimizdir.